אפסילון

סדרה לימודית לילדים שעוסקת בתחומי המתמטיקה והמדעים בדרך עכשווית וקלילה, אך גם נכנסת לעומקן של התיאוריות השונות שבהן עוסק כל פרק. "פרויקט אפסילון" בנוי כסדרה של סרטוני ניסויים שבמרכזו של כל סרטון שאלת חקר "מעוררת" מתחומי המתמטיקה או המדע. לאחר הניסוי, פוגשות המנחות מומחים שונים ומסביר את התופעה הרחבה שהוצגה בסרטון ועל העולמות הסובבים אותה