הכירו את בית החולים לחיות בר 🦔

הכירו את בית החולים לחיות בר 🦔

הכירו את בית החולים לחיות הבר, המקום בו כל יום קורים ניסים, בעזרת הטיפול של הצוות המסור בחיות הבר הפצועות
מערכת כאן חינוכית
24 בספטמבר 2019
06:00