מתחת לעור

תכנית מדע לכל המשפחה המתמקדת בעיקר בתופעות הקשורות לגוף אדם. מדי פרק המנחה הילה קורח שולחת את הנסיינים (צמד הקומיקאים דובדבני וקובץ') לניסויים הקשורים לגוף האדם. מלבד הניסויים, בכל תכנית משולבים מספר מערכונים העוסקים בנושא התכנית