הילדים משכונת חיים

סדרת טלוויזיה מקורית שהופקה בשנות השבעים והתמקדה בחיי שכונה ישראלית אופיינית לתקופה, תוך שילוב תכנים חינוכיים מתחום הלשון והתקשורת הבין-אישית. הסדרה החלוצית היתה בין הראשונות לתת במה לתרבות המזרחית וטיפלו בצורה ישירה ואמיתית בנושאים חברתיים טעונים, כמו אינטגרציה וסטראוטיפים שדבקו במזרחים, בתרבותם ובמנהגיהם