בוחרים בחפרנים

דודו ארז וצוות "החפרנים" (מירב פלדמן ויובל סגל) יוצאים לחפור - על הבחירות הארציות אבל גם על הבחירות שאנחנו עושים בחיים