עולם הבובות של גלי

סדרה לילדים אשר מביאה בכל פרק אגדה ממקום אחר בעולם המוצגת על ידי גלי הבובנאית, אותה מגלמת אניה בוקשטיין. מקום ההתרחשות העיקרי בסדרה הוא הסטודיו של גלי, שעוסקת בבניית בובות לתאטרון, בו נמצאים גם טוני הדג המפונק ואליעזר האורלוגין הזקן והנרגן. בכל פרק מגיע אדם, שליח עם נפש של ילד, ומביא פרט חשוב לבניית הבובות ולהשלמתן, וגלי מציגה מעשיה נפלאה שעוזרת לכולם להבין את הלקחים מאירועי היום