בין השורות: דמוקרטיה

גל גבאי וקבוצת ילדים משוחחים על מושגי יסוד בדמוקרטיה הישראלית