חלם בהלם

רונה מספרת לאחיה גיא סיפורים על הרשל'ה, ילד הכפר העני שברוחו השובבית מצליח לצאת מכל מצב כשידו על העליונה. היא גם מספרת לו על חכמי חלם ועל הפתרונות המשעשעים שהם מוצאים לכל בעיה. על גלי הדמיון הם מגיעים לכפרים נידחים, פוגשים בבני הכפר ולומדים מהם שיעור מצחיק לחיים.