חג האורים

רומא, זמן קצר לאחר מלחמת העולם השנייה. במהלך חג החנוכה חנה, אישה צעירה בעלת מאפייה מקומית, מתעמתת עם איש אכזרי ובעל אמצעים המאיים לקחת מידיה את העסק המשפחתי. לשם כך היא נעזרת בקהילה שלה ומגלה שגם כאשר חסרים הדברים החיוניים בחיים, חברות וערבות הדדית מסוגלות לחולל נסים